Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2008 ]

1050467/10720/Β0012/25.6.2008 Η χορήγηση αντιγράφου μισθωτηρίου από το φάκελο του μισθωτή σε συνιδιοκτήτες ακινήτου που δεν ενημερώθηκαν για την εκμίσθωση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προσκρούει στο απόρρητο.

(Η χορήγηση αντιγράφου μισθωτηρίου από το φάκελο του μισθωτή σε συνιδιοκτήτες ακινήτου που δεν ενημερώθηκαν για την εκμίσθωση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προσκρούει στο απόρρητο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1050467/10720/Β0012

ΘΕΜΑ: Η χορήγηση αντιγράφου μισθωτηρίου από το φάκελο του μισθωτή σε συνιδιοκτήτες ακινήτου που δεν ενημερώθηκαν για την εκμίσθωση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προσκρούει στο απόρρητο.

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη Φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις χορήγησης στοιχείων κατ' εξαίρεση του φορολογικού απορρήτου.

3.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το καθιερούμενο από το άρθρο 85 του ν.2238/1994 φορολογικό απόρρητο υποχωρεί ουσιαστικά μόνο σε δικαστική απόφαση ή διαταγή ανακριτή που ενεργεί ανάκριση σε εκκρεμή ποινική δίωξη, ενώ η επιταγή του εισαγγελέα στα πλαίσια της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998 (Οργανισμός Δικαστηρίων) δεν δεσμεύει τη Διοίκηση.

4.    Εξάλλου, με την 5007/28.11.2006 ενημερωτική εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς Εισαγγελείς Εφετών, η εισαγγελική παραγγελία με βάση τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998, φέρει χαρακτήρα δικαστικής πράξης-διάταξης και είναι δεσμευτική για τη διοίκηση, η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα έγγραφα, έστω και να έχει άλλη άποψη.

Προς τούτο, η υπηρεσία μας έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφορικά με την κάμψη ή όχι του φορολογικού απορρήτου κατά την παρέμβαση εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998, επί του οποίου δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα γνωμοδότηση.

5.    Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει, ότι δύο εκ των πέντε συνιδιοκτητών ακινήτου που έχει εκμισθωθεί στην εταιρεία «… Α.Ε.Β.Ε.», ζητούν να τους χορηγήσετε αντίγραφο του συναφθέντος μισθωτηρίου, στο οποίο δεν έχουν συνυπογράψει, προκειμένου να ασκηθεί αγωγή κατά των υπολοίπων συνιδιοκτητών και για το σκοπό αυτό σας απεστάλη σχετική εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

6.    Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι στην υπόψη περίπτωση δεν επιτρέπεται, επί του παρόντος, η χορήγηση αντιγράφου μισθωτηρίου στους αιτούντες συνιδιοκτήτες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο