Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2008 ]

1058499/1085/Α0012/6.6.2008 Χορήγηση αντιγράφου του εντύπου Ε2 ή βεβαίωσης δήλωσης μισθώματος ακινήτου στο μισθωτή αυτού από το φάκελο του εκμισθωτή.

(Χορήγηση αντιγράφου του εντύπου Ε2 ή βεβαίωσης δήλωσης μισθώματος ακινήτου στο μισθωτή αυτού από το φάκελο του εκμισθωτή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1058499/1085/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφου του εντύπου Ε2 ή βεβαίωσης δήλωσης μισθώματος ακινήτου στο μισθωτή αυτού από το φάκελο του εκμισθωτή.

1.    Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου του παρόντος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδημα, για παράβαση των κειμένων διατάξεων.

Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Κατ' εξαίρεση, με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.5 του ίδιου άρθρου, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε δίκες για διαφορές από εμπορικές μισθώσεις ακινήτων η χορήγηση στους ενδιαφερομένους για χρήση στο δικαστήριο αντιγράφων των μισθωτηρίων συμβολαίων, καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόμενο μίσθωμα οποιουδήποτε ακινήτου. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι τα χορηγούμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για δίκες του προηγούμενου εδαφίου.

3.    Όπως αναφέρεται στο έγγραφο σας, τρεις φορολογούμενοι μίσθωσαν ένα κατάστημα από έναν τρίτο και μετά τη μίσθωση σύστησαν ομόρρυθμη εταιρία στην οποία παραχώρησαν τη χρήση του καταστήματος, όπως είχαν δικαίωμα σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, όπως ισχυρίζονται.

Ο εκμισθωτής όμως που είχε αντίθετη άποψη ήγειρε αγωγή εναντίον τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, διότι θεώρησε ότι εν αγνοία του παραχώρησαν τη χρήση του καταστήματος στην εταιρία.

Οι μισθωτές για ν' αποδείξουν ότι ο εκμισθωτής γνώριζε για την παραχώρηση ζητούν αντίγραφο του εντύπου Ε2 αυτού. Εσείς ρωτάτε αν μπορείτε να τους χορηγήσετε βεβαίωση για το μίσθωμα στην οποία όμως να αναφέρεται ότι το μίσθωμα κατέβαλε η εταιρία.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν μπορείτε να χορηγήσετε αντίγραφο του εντύπου Ε2 του εκμισθωτή στους μισθωτές, ενώ μπορείτε να χορηγήσετε βεβαίωση για το μίσθωμα, αν πρόκειται για δίκη για διαφορά από εμπορική μίσθωση, στην οποία όμως δεν μπορείτε να γράψετε ότι κατέβαλε το μίσθωμα η ομόρρυθμη εταιρία, διότι αυτό δεν προκύπτει από το συμφωνητικό μίσθωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο