Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2008 ]

1024107/10324/Β0012/17.3.2008 Αντίγραφο σύμβασης απτό το φάκελο του φορολογουμένου δε χορηγείται στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

(Αντίγραφο σύμβασης απτό το φάκελο του φορολογουμένου δε χορηγείται στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1024107/10324/Β0012

ΘΕΜΑ: Αντίγραφο σύμβασης απτό το φάκελο του φορολογουμένου  δε χορηγείται στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου πιο πάνω άρθρου ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις χορήγησης εγγράφων κατ' εξαίρεση του φορολογικού απορρήτου.

3.    Από τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου συνάγεται ότι το απόρρητο υφίσταται και δρα δεσμευτικά μεταξύ της αρμόδιας φορολογικής αρχής και του φορολογουμένου προσώπου και δημιουργεί την υποχρέωση της πρώτης και των αρμοδίων οργάνων της, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια με την οποία το περιεχόμενο του τηρουμένου φορολογικού φακέλου θα μπορούσε να γνωστοποιηθεί σε πρόσωπο που δεν εξομοιώνεται από το νόμο με τον ίδιο το φορολογούμενο υπέρ του οποίου λειτουργεί το απόρρητο (710/1993 Γνωμοδότηση της Ολ. Ν.Σ.Κ. η οποία έχει γίνει δεκτή με την αριθ. 1009934/138/Α0012/ΠΟΛ.1019/23.1.1995).

4.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι αλλοδαπή εταιρεία ζητάει τη χορήγηση αντιγράφου σύμβασης μεταξύ αυτής και ημεδαπής εταιρείας από το φάκελο της τελευταίας.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφου σύμβασης από το φάκελο της φορολογούμενης εταιρείας στην αντισυμβαλλόμενη αυτής αλλοδαπή εταιρεία, δεδομένου ότι στις εξαιρέσεις της παρ. 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. δεν συμπεριλαμβάνεται σχετική χορήγηση εγγράφου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο