Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2008 ]

1115968/2263/Α0012/5.2.2008 Φορολογικό απόρρητο για εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

(Φορολογικό απόρρητο για εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1115968/2263/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογικό απόρρητο για εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Εξάλλου, από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόμου προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων (δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία αυτών που υπέβαλαν δήλωση, το καθαρό εισόδημά τους από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία και το ποσό φόρου που αναλογεί σ' αυτό, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής του υπόχρεου), δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3.    Στο έγγραφό σας, αναφέρετε ότι η αιτούσα ασφαλιστική εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί πιστοποιητικό για το εισόδημα Δ και Ζ κατηγορίας λιανοπωλητή, καθώς και το συνολικό εισόδημα του, το οποίο, όμως, αναγράφεται στον κωδικό 659 του Ε1, διότι αποτελεί, βάσει των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο.

4.    Συνεπώς, μπορείτε να χορηγήσετε στην αιτούσα εταιρεία μόνο από το έντυπο Ε1 τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος, στα οποία, όμως, δεν περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο (σχετ. έγγραφο μας 1032899/562/Α0012/26.3.2001).

5.    Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, για ενημέρωσή σας, σας πληροφορούμε επιπλέον τα εξής:

α. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το καθιερούμενο από το άρθρο 85 του ν.2238/1994 φορολογικό απόρρητο υποχωρεί ουσιαστικά μόνο σε δικαστική απόφαση ή διαταγή ανακριτή που ενεργεί ανάκριση σε εκκρεμεί ποινική δίωξη, ενώ η επιταγή του εισαγγελέα στα πλαίσια της παρ.4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998 (Οργανισμός Δικαστηρίων) δεν δεσμεύει τη Διοίκηση.

β. Εξάλλου, με την 5007/28.11.2006 ενημερωτική εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς Εισαγγελείς Εφετών, την οποία σας επισυνάπτουμε στο παρόν έγγραφο μας, η εισαγγελική παραγγελία με βάση τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998, φέρει χαρακτήρα δικαστικής πράξης- διάταξης και είναι δεσμευτική για τη διοίκηση, η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα έγγραφα, έστω και αν έχει άλλη άποψη.

γ. Κατόπιν της ανωτέρω εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η υπηρεσία μας έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (1020116/361/Α0012/16.2.07 έγγραφο) αναφορικά με το φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998, το οποίο εκκρεμεί μέχρι σήμερα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο