Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2008 ]

1048683/851/Α0012/24.7.2008 Αξίωση επιστροφής φόρου.

(Αξίωση επιστροφής φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ: 1048683/851/Α0012

ΘΕΜΑ: Αξίωση επιστροφής φόρου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τα τρία έτη από την καταβολή.

2.    Επίσης, με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι επιφυλασσόμενης κάθε άλλης ειδικής διάταξης, η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.

Εξάλλου όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατΆ αναλογία επί παρακρατηθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογουμένου από την οποία προκύπτει η έλλειψη  φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 837/1991).

Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξίωση των φυσικών ή νομικών προσώπων για επιστροφή προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων παραγράφεται μετά τρία έτη από τότε που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δε τριετία της παραγραφής αρχίζει από την 1η του επόμενου (έτους), από το οικείο οικονομικό έτος.

3.    Περαιτέρω, το Ν.Σ.Κ. με την 790/1989 γνωμοδότηση του που έχει γίνει αποδεκτή από τη Διοίκηση (1118743 π.ε./2255/Α0012/ΠΟΛ.1167/25.7.1990) γνωμοδότησε ότι η αξίωση του ενδιαφερομένου, για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος που είχε καταβληθεί από αυτόν, γιατί αναλογούσε στο ποσό των αποδοχών που υποχρεώνεται δια καταλογισμού να επιστρέψει στο Δημόσιο, γεννιέται και καθίσταται ληξιπρόθεσμη και δικαστικώς επιδιώξιμη από τότε που θα εκτελεστεί η οικεία καταλογιστική πράξη, επομένως η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικον. έτους κατά το οποίο γεννήθηκε αυτή η αξίωση, συμπληρωμένη με την παρέλευση και του τρίτου έτους από αυτή την αφετηρία. Δηλαδή, η παραγραφή είναι τριετής και αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους που εξοφλήθηκε από τον υπόχρεο το ποσό των αποδοχών που είχε καταλογιστεί σε βάρος του.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, επειδή η παραγραφή είναι τριετής και αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους που εξοφλήθηκε το ποσό των αποδοχών που είχε καταλογιστεί σε βάρος της, μπορεί η φορολογούμενη να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις όμως μόνο για τα οικ. έτη 1997-2005 και να γίνει νέα εκκαθάριση για τα έτη αυτά αφού το αρχείο για τα οικ. έτη 1990-1996 όπως αναφέρετε έχει καταστραφεί λόγω παραγραφής επομένως είναι αδύνατον στην περίπτωση αυτή να γίνει νέα εκκαθάριση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο