Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2008 ]

1064124/1186/Α0012/20.6.2008 Παραγραφή αξίωσης κατά του δημοσίου.

(Παραγραφή αξίωσης κατά του δημοσίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1064124/1186/Α0012

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του δημοσίου.

Με βάση τα αναγραφόμενα στην πιο πάνω αίτηση φορολογούμενος κατέθεσε στην Δ.Ο.Υ. στις 15.2.2008 εκπρόθεσμη αρχική δήλωση οικ. έτους 2003 με προκύπτον χρεωστικό ποσό για καταβολή. Στις 10.6.2008 ο φορολογούμενος υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση οικ. έτους 2003 δηλώνοντας παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και όπως έχει νομολογηθεί/Σ.τ.Ε. 3664/81, 1363/82 και 1218/94 Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 837/981) μετά την παραλαβή της συμπληρωματικής δήλωσης οικον.έτους 2003 που υποβλήθηκε στις 10.6.2008 πρέπει η Δ.Ο.Υ. να προβεί στην εκκαθάρισή της και τον συμψηφισμό του πιστωτικού με το χρεωστικό της αρχικής εκκαθάρισης.
Ωστόσο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί σύμφωνα με την παραγ.2 του άρθρου 90, 91 και 93 του ν.2362/1995, να απαιτήσει την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου που τυχόν θα προκύψει από την εκκαθάριση διότι η αξίωση αυτή κατά του Δημοσίου έχει ήδη υποπέσει σε παραγραφή καθόσον έχει παρέλθει η τριετία, από την ημερομηνία που έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική δήλωση. (Σχετ. 1019945/401/ Α0012/5.6.2006 έγγραφο).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο