Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2008 ]

1117867/2308/Α0012/5.2.2008 Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου που προκύπτει από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης με τεκμήριο αγοράς ακινήτου του και εν συνεχεία συμπληρωματικής δήλωσης με κέρδη από λαχεία για τη μείωση του τεκμηρίου αυτού.

(Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου που προκύπτει από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης με τεκμήριο αγοράς ακινήτου του και εν συνεχεία συμπληρωματικής δήλωσης με κέρδη από λαχεία για τη μείωση του τεκμηρίου αυτού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1117867/2308/Α0012

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου που προκύπτει από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης με τεκμήριο αγοράς ακινήτου του και εν συνεχεία συμπληρωματικής δήλωσης με κέρδη από λαχεία για τη μείωση του τεκμηρίου αυτού.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή.

2.    Επίσης με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διάταξης του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.

3.    Εξάλλου όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατΆ αναλογία επί παρακρατηθέντος φόρος (σχετ. έγγραφο 1053259/1098/Α0012/6.6.2003), η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογούμενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981.1363/1982 και 1218/1994.Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 837/1991).

4.    Από όσα μας κάνετε γνωστά με το έγγραφό σας, προκύπτει ότι φορολογούμενος υπέβαλε στις 24.8.2004 συμπληρωματική δήλωση φορ. εισοδήματος για το οικον. έτος 2003 και σύμφωνα με την εκκαθάρισή της (στις 4.6.2007) προέκυψε χρεωστικό από αγορά ακινήτου. Στις 29.8.07 υποβλήθηκε δεύτερη συμπληρωματική με την οποία ο φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από λαχεία που εισπράχθηκαν το έτος 2002 με ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης την 11.7.2007. Με την εκκαθάριση της δεύτερης συμπληρωματικής δήλωσης διαγράφεται το χρεωστικό ποσό της πρώτης συμπληρωματικής δήλωσης και τίθεται το ερώτημα της παραγραφής της απαίτησης κατά του Δημοσίου.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι επειδή ο πιο πάνω φόρος κρίθηκε ως αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθείς (πράγμα το οποίο είναι πραγματικό και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ) δεν τίθεται θέμα παραγραφής, διότι δεν έχει παρέλθει τριετία από την καταβολή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο