Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2008 ]

1083995/1505/Α0012/1.10.2008 Μη χορήγηση βεβαίωσης για την παρακράτηση φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα, υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.

(Μη χορήγηση βεβαίωσης για την παρακράτηση φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα, υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1083995/1505/Α0012

ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση βεβαίωσης για την παρακράτηση φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα, υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.

1.    Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2.    Περαιτέρω με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κάθε έτος για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν, πάγια ορίζεται ότι η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται και με βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες υποχρεωτικά αναγράφεται και οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί γιΆ αυτές προκειμένου ο υποβάλλων τη δήλωση να εκπέσει του φόρου αυτού.

3.    Με την επιστολή σας μας γνωρίζεται ότι η εταιρία ΕΜΠΕΔΟΣ ΕΠΕ με την οποία συνεργαζόταν ο φορολογούμενος της Δ.Ο.Υ. σας, κος Σίνας Ερρίκος, τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και δεν του έχει χορηγηθεί ακόμα από την εταιρία, βεβαίωση παρακράτησης φόρου ελευθέρων επαγγελματιών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του προς τον εκκαθαριστή της υπόψη επιχείρησης.

4.    Συνεπώς η εκκαθάριση της δήλωσης έγινε με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα και ως παρακρατηθέντες φόροι ελήφθησαν μόνο τα ποσά που δηλώθηκαν από τον φορολογούμενο βάσει των βεβαιώσεων που είχαν προσκομισθε , ο φόρος που παρακρατήθηκε κατά τους ισχυρισμούς του από την προαναφερόμενη εταιρία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη καθόσον δεν προκύπτει από σχετικό παραστατικό στοιχείο (βεβαίωση παρακράτησης φόρου) με βάση την προαναφερόμενη Α.Υ.Ο. στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5.    Σε περίπτωση προσκόμισης της πιο πάνω βεβαίωσης αποδοχών σε μεταγενέστερο χρόνο , γίνεται νέα εκκαθάριση της δήλωσης του και ο τυχόν επιπλέον παρακρατηθείς φόρος θα του επιστραφεί.

6.    Τέλος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε., υπεύθυνος για την χορήγηση των βεβαιώσεων αποδοχών είναι αυτός που καταβάλει τις αποδοχές και παρακρατεί τον ανάλογο φόρο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο