Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2008 ]

1121748/2389/Α0012/28.1.2008 Μη χορήγηση βεβαίωσης για αποδοχές από ελευθέρια επαγγέλματα, λόγω ανάκλησης της αδείας και υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.

(Μη χορήγηση βεβαίωσης για αποδοχές από ελευθέρια επαγγέλματα, λόγω ανάκλησης της αδείας και υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1121748/2389/Α0012

ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση βεβαίωσης για αποδοχές από ελευθέρια επαγγέλματα, λόγω ανάκλησης της αδείας και υπό καθεστώς εκκαθάρισης εταιρίας.

1.    Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2.    Περαιτέρω με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κάθε έτος για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν, πάγια ορίζεται ότι η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται και με βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες υποχρεωτικά αναγράφεται και οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί γι' αυτές προκειμένου ο υποβάλλων τη δήλωση να εκπέσει του φόρου αυτού.

4.    Με την επιστολή σας μας γνωρίζετε ότι έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έκτοτε τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης της εταιρίας «…» στην οποία εργαζόσασταν σαν πραγματογνώμονας -ασφαλιστικός σύμβουλος και η οποία δεν σας έχει χορήγηση βεβαίωση αποδοχών.

Κατόπιν αλληλογραφίας σας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα με τον ορισθέντα επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τον εκκαθαριστή της εταιρίας «…» σας απαντήθηκε ότι δεν μπορεί να σας χορηγηθεί βεβαίωση αποδοχών. Στην συνέχεια κατά την υποβολή της δήλωσης σας οικον. έτους 2007 αναγράψατε σ' αυτή ως ακαθάριστα και καθαρά τα προκύπτοντα από τα βιβλία σας και από το συμπληρωμένο έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράψετε τον παρακρατηθέντα φόρο για τα εισοδήματα που εισπράξατε από την εταιρία «…» καθόσον εστερείστο της σχετικής βεβαίωσης του καταβάλλοντος αυτά.

5.    Συνεπώς η εκκαθάριση της δήλωσής σας έγινε με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα σας και ως παρακρατηθέντες φόροι ελήφθησαν τα ποσά που προκύπτουν από τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις αποδοχών, ο φόρος που σας παρακρατήθηκε κατά τους ισχυρισμούς σας από την προαναφερόμενη εταιρία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη καθόσον δεν προκύπτει από σχετικό παραστατικό στοιχείο (βεβαίωση αποδοχών) με βάση την προαναφερόμενη Α.Υ.Ο. στην παράγραφο 2 του παρόντος.

6.    Σε περίπτωση προσκόμισης της πιο πάνω βεβαίωσης αποδοχών σε μεταγενέστερο χρόνο, θα γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσής σας και ο τυχόν επιπλέον παρακρατηθείς φόρος θα σας επιστραφεί.

7.    Τέλος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε. υπεύθυνος για την χορήγηση των βεβαιώσεων αποδοχών είναι αυτός που καταβάλει αυτές και όχι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο