Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2008 ]

1121905ττ.ε./2387/Α0012/7.3.2008 Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.

(Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1121905ττ.ε./2387/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.

1.    Η αυτοτελής φορολόγηση των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων του άρθρου 10 του ν.2523/1997 (και προηγούμενα άρθρου 88 του ν.2238/1994) επιβάλλεται, εφόσον μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.2238/1994, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίησή του ή όχι.

2.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1040915/890/Α0012/28.6.2000 έγγραφο), δεν επιστρέφεται ο φόρος της προηγούμενης παραγράφου που βεβαιώθηκε, επειδή ματαιώθηκε η προβλεπόμενη μεταβίβαση του ακινήτου.

3.    Εξάλλου, με το 1055390/1203/Α0012/26.6.2003 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι, κατ' εξαίρεση, ανακαλείται η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 81, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα από τη ΔΟΥ το πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων του άρθρου 10 του ν.2523/1997.

4.    Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να ανακληθεί η υποβληθείσα αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 81 του ν.2238/1994 για την άσκηση αγωγής έξωσης μισθωτή, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί από την ΔΟΥ το οικείο πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων, η επιβολή του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 10 του ν.2523/1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο