Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2008 ]

1052384/911/Α0012/20.6.2008 Εκπρόθεσμη θεώρηση μισθωτηρίων από τον μισθωτή.

(Εκπρόθεσμη θεώρηση μισθωτηρίων από τον μισθωτή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1052384/911/Α0012

Θέμα: Εκπρόθεσμη θεώρηση μισθωτηρίων από τον μισθωτή.

1.    Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.2238/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.3220/2004 από 28.1.2004 και μετά ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ το μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την σύνταξή τους, στον Προϊστάμενο οποιοσδήποτε δημοσίας οικονομικής υπηρεσίας. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στην δημόσια οικονομική υπηρεσία ή σε περίπτωση αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την Φορολογία του Εκμισθωτή.

2.    Με την 1017407/383/ΠΟΛ.1144/Α0012/4.4.1996 διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η 62/1996 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση συντάξεως μισθωτηρίου συμβολαίου μετά την έναρξη ισχύος του ν.1828/1989 (3.1.1989) εφόσον αυτό προσκομίζεται εκπρόθεσμα για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ, υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του από την Υπηρεσία με την επιβολή προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.2238/1994 και τώρα διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

3.    Ύστερα από τα προαναφερόμενα, το μισθωτήριο, που συντάσσεται μετά την 3.1.1989 και προσκομίζεται εκπρόθεσμα στην ΔΟΥ για θεώρηση από τον μισθωτή, υπάρχει υποχρέωση θεώρησής του από την Υπηρεσία με την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου (Σχετ. 1057031/10268/Β0012/22.5.1996 έγγραφο).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο