Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2008 ]

1065749/1216/Α0012/2.7.2008 Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.

(Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1065749/1216/Α0012

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 74 του ν.2238/1994, φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση έφεσης από το Δημόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε καμιά περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται με βάση τις αποφάσεις αυτές.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν.820/1978 καθιερώθηκε η υποχρέωση εκτέλεσης των οριστικών αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων, όσον αφορά την έκπτωση οποιονδήποτε φόρων, τελών κλπ που βεβαιώθηκαν υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κατά τα ποσά τα οποία με βάση αυτές τις αποφάσεις δεν οφείλονται.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, με βάση την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ υποχρεούται να επιστρέψει στον προσφεύγοντα το συγκεκριμένο φόρο εντόκως από την ημερομηνία κοινοποίησης της πιο πάνω απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ στην υπηρεσία σας. (Σχετ. το με αριθ. 1109439/2559/ΑΟ012/21.12.2006 έγγραφό μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο