Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2008 ]

1042175/692/Α0012/10.4.2008 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.2238/1994 στην περίπτωση που γεωργικό εισόδημα δηλώθηκε όχι από τον πράγματι υπόχρεο, αλλά από πρόσωπο που δεν είχε κατά νόμο για αυτή την ύλη φορολογική υποχρέωση.

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.2238/1994 στην περίπτωση που γεωργικό εισόδημα δηλώθηκε όχι από τον πράγματι υπόχρεο, αλλά από πρόσωπο που δεν είχε κατά νόμο για αυτή την ύλη φορολογική υποχρέωση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1042175/692/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.2238/1994 στην περίπτωση που γεωργικό εισόδημα δηλώθηκε όχι από τον πράγματι υπόχρεο, αλλά από πρόσωπο που δεν είχε κατά νόμο για αυτή την ύλη φορολογική υποχρέωση.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) οι διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση μεταφοράς της φορολογητέας ύλης στην περίπτωση που η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν είχε φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη. Σ' αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, όταν διαπιστώσει την πλάνη προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής, στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση αναθεώρησης της παλαιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή.

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων δεν ισχύουν: α) οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια των οικείων φορολογικών εγγραφών και β) η προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημοσίων εσόδων για την επιστροφή ή το συμψηφισμό φόρων, γενικά, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

2.    Με βάση τα παραπάνω και όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση (σχετ. 1008694/230/Α0012/18.2.2003, 1051348/1072/Α0012/218.6.2002 έγγραφα) προκύπτει ότι, δεν απαιτείται να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για να μεταφερθεί το εισόδημα στον πράγματι υπόχρεο. Η μεταφορά της φορολογητέας ύλης θα γίνει με νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, δηλαδή με τη διενέργεια νέας εκκαθάρισης των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος χωρίς την επιβολή των σχετικών φορολογικών κυρώσεων.

Συνεπώς ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προβαίνει αυτεπάγγελτα στη μεταφορά της φορολογητέας ύλης εφαρμόζοντας στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, εφόσον διαπιστώσει ότι από πλάνη ο φορολογούμενος φορολογήθηκε για φορολογητέα ύλη για την οποία δεν είχε φορολογική υποχρέωση.

Εξάλλου η διαπίστωση της πλάνης είναι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο