Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2008 ]

1038604/624/Α0012/10.4.2008 Φορολογική μεταχείριση ενός αυτοκινήτου Δ.Χ. ιδιοκτησίας Ε.Ε..

(Φορολογική μεταχείριση ενός αυτοκινήτου Δ.Χ. ιδιοκτησίας Ε.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1038604/624/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ενός αυτοκινήτου Δ.Χ. ιδιοκτησίας Ε.Ε..

1.    Επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (μεταξύ των οποίων και Ε.Ε.) υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος (Έντυπο Ε5) στον προϊστάμενο της αρμοδίας ΔΟΥ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ιδίου ως άνω νόμου.

2.    Επίσης από την διάταξη της παρ. 7 περίπτωση β' του άρθρου 64 του ν.2238/1994 προβλέπεται ότι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσια χρήσεως για την φορολογία εισοδήματος δεν υπάγονται στις διαπράξεις του άρθρου 10 του ιδίου ως άνω νόμου.

3.    Μετά από τα προαναφερόμενα η επιχείρηση Ε.Ε. με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ενός μόνο τουριστικού λεωφορείου (πούλμαν) για τα καθαρά κέρδη της χρήσεως θα δώσει στα μέλη της σχετικές βεβαιώσεις με τα αναλογούντα καθαρά κέρδη ενός εκάστου σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους, προκειμένου το εισόδημα αυτό να το συμπεριλάβουν στις ατομικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο