Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2008 ]

1011257/184/Α0012/18.2.2008 Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 από φορολογούμενο που συμμετέχει σε Ο.Ε..

(Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 από φορολογούμενο που συμμετέχει σε Ο.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1011257/184/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 από φορολογούμενο που συμμετέχει σε Ο.Ε..

1.    Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης γ' του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., κατ' εξαίρεση η δήλωση υποβάλλεται μέχρι της 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρεί Βιβλία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου με αρχή για το ψηφίο 1 τη 2η Μαΐου και ολοκληρώνεται μέσα 11 εργάσιμες ημέρες.

2.    Σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι 2 το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. σας, συμμετέχετε σε Ο.Ε. και ανεξάρτητα αν μέσα στη χρήση 2007 η Ο.Ε. πραγματοποίησε κέρδη ή ζημίες, θα υποβάλλετε τη δήλωση οικον. έτους 2008 μέχρι 5 Μαΐου 2008.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο