Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2008 ]

1072603/1324/Α0012/11.7.2008 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

(Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1072603/1324/Α0012

ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε., μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους , την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούμενου.

2.    Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τα πρόσωπα που ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους.

3.    Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι αντίγραφο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 αυτού του νόμου, κοινοποιείται στον υπόχρεο μαζί με την σχετική έκθεση ελέγχου και για την επίδοσή του εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

4.    Ακόμη, με τις διατάξεις των άρθρων 47 έως και 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) μεταξύ των άλλων ορίζονται οι διαδικασίες επίδοσης εγγράφων ή δικογράφων, ο τόπος και ο τρόπος επίδοσης τους καθώς και τα πρόσωπα προς τα οποία επιδίδονται.

5.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι, αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλει την κατοικία ή τη διαμονή του, έχει υποχρέωση να υποβάλλει, μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από την μεταβολή, τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της 1027411/842/ΔΜ 726.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον τόπο της νέας κατοικίας ή διαμονής του. Αν πρόκειται για αλλαγή της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του επαγγέλματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1642/1986. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, αρμοδίως επιλαμβάνεται για την επιβολή του φόρου ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από την μεταβολή. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 1, καθώς και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 87 του ίδιου νόμου, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από τις διατάξεις του ν.2523/1997.

6.    Κατόπιν των ανωτέρω η δηλούμενη διεύθυνση κατοικίας φυσικών προσώπων - μη επιτηδευματιών ή της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματος προκειμένου για επιτηδευματίες γενικά, δηλαδή των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, καθορίζει την αρμόδια φορολογική αρχή, προβλέπεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις και οποιαδήποτε μεταβολή της απαιτεί τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος. Η αποστολή φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικών, ειδοποιητηρίων σημάτων κυκλοφορίας κ.λπ., καθώς και η επίδοση φορολογικών εγγράφων, προσκλήσεων κ.λπ. δεν συνιστούν «απλή αλληλογραφία», όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, καθόσον η μη σύννομη αποστολή τους στην διεύθυνση που νομοθετικά ορίζεται συνεπάγεται ακυρότητες και επισύρει κυρώσεις.

7.    Επί πλέον, όπως πολύ σωστά σας πληροφόρησε η αρμόδια για την φορολογία σας Δ.Ο.Υ., διεύθυνση αλληλογραφίας, κατά το δοκούν, με τις φορολογικές αρχές, παράλληλα με την διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος από καμία νομοθετική διάταξη δεν προβλέπεται ούτε προβλεπόταν ποτέ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

8.    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας έχουν τεθεί παρόμοια θέματα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και για αυτό υπήρξε καθυστέρηση απάντησης στην αίτησή σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο