Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2008 ]

1070138/1306/Α0012/9.7.2008 Απόδοση παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.

(Απόδοση παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1070138/1306/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.

1.    Με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος.

Ειδικότερα, στις διατάξεις αυτές οι παρακρατηθέντες φόροι εισοδήματος, κατά περίπτωση, αποδίδονται ή στη ΔΟΥ της έδρας του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου ή στη ΔΟΥ στην Περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος.

Οι προηγούμενες διατάξεις, ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.2753/1999 για εισοδήματα που αποκτώντα  από 1.1.2000 και μετά.

2.    Με το 1053115/1014/Α0012/24.5.2007 έγγραφό μας προς όλες τις ΔΟΥ δόθηκαν οδηγίες για την απόδοση παρακρατούμενων φόρων από προμήθειες του Δημοσίου, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τη μηχανογραφική εφαρμογή του συστήματος ΤΑΧΙS. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονταν τα όσα ορίζονται σχετικά με τον τόπο απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στις κείμενες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος που ήδη ίσχυαν και πρέπει να εφαρμόζονται τόσο από τους φορολογούμενους όσο και από τις ΔΟΥ και συνεπώς με το υπόψη έγγραφο δεν άλλαξε η πρακτική για την απόδοση των φόρων.

3.    Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα, όλες οι ΔΟΥ για τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει απόδοση του φόρου στην έδρα του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου, όταν για το φορολογούμενο καθίσταται αδύνατο λόγω ισχυρού κωλύματος να αποδώσει το φόρο στην έδρα του, εκδίδεται γραμμάτιο συμψηφισμού για τη ΔΟΥ της έδρας.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απώλεια κάθε πληροφορίας στην εικόνα του φορολογούμενου ως προς την υποβολή της ως άνω δήλωσης.

Ακόμα, με το αρ. ττρωτ. 4003915/1933/0030/24.3.08 έγγραφο η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) μας γνωστοποίησε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω δηλώσεων. Τέλος, οι περιπτώσεις αυτές, κρίνονται κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στο πλαίσιο του νόμου και της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων. 'Αλλωστε ο όρος απόδοση του φόρου, περιλαμβάνει και την απόδοση με διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ της έδρας και την απόδοση με γραμμάτιο συμψηφισμού για τη ΔΟΥ της έδρας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο