Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-2008 ]

1008868/162/Α0012/26.2.2008 Απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 3% στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων.

(Απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 3% στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1008868/162/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 3% στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων.

Σε απάντηση της από 23.1.2008 νεότερης αίτησής σας, αναφορικά με το ίδιο πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ήδη με το 1121030/2366/Α0012/28.12.2008 έγγραφό μας, σας γνωρίσαμε ότι ο παρακρατηθείς φόρος 3% στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών νια τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.
Συνεπώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. για την απόδοση του φόρου, αλλά ούτε και σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μπορεί να γίνει η απόδοση του φόρου, καθόσον ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος επιτάσσει να αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών, στοιχείο το οποίο αφενός γνωρίζει ο φορολογούμενος, αφετέρου ως θέμα πραγματικό (υπογραφή συμβάσεων κ.λπ.) υπόκειται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

Τέλος, σας γνωρίζουμε οι Δ.Ο.Υ. για τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει απόδοση του φόρου στην έδρα του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου, όταν για το φορολογούμενο καθίσταται αδύνατο να αποδώσει το φόρος στην έδρα του, εκδίδουν γραμμάτιο συμψηφισμού για τη Δ.Ο.Υ. της έδρας. Οι περιπτώσεις αυτές, κρίνονται κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στα πλαίσια του νόμου και της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων. 'Αλλωστε ο όρος απόδοση του φόρου, περιλαμβάνει και την απόδοση με διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας και την απόδοση με γραμμάτιο συμψηφισμού για τη Δ.Ο.Υ. της έδρας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο