Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2008 ]

1052957/954/Α0012/24.6.2008 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, εφημερίων ετοιμότητας και μεικτών εφημερίων.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, εφημερίων ετοιμότητας και μεικτών εφημερίων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 24 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1052957/954/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, εφημερίων ετοιμότητας και μεικτών εφημερίων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, μεικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ., οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α') και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του ΙΚΑ, που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200Α'), για ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε 2 ημέρες ενεργού εφημερίας, 2 ημέρες μεικτής εφημερίας και 2 ημέρες εφημερίας ετοιμότητας κατά μήνα, ο φόρος υπολογίζεται και παρακρατείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, όταν οι αμοιβές αυτές συνεντέλλονται σε μισθοδοτική κατάσταση μαζί με τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου ή με βάση το συντελεστή της περίπτωσης γ' όταν αυτές εντέλλονται με χωριστή κατάσταση.

Για το ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημερίων, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φορολογούμενος όμως μπορεί το ποσό των ετήσιων αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου, για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 20%, να το περιλάβει στη δήλωσή του, του οικείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9.

2.    Η Διεύθυνση προσωπικού Ν.Π./Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το Υ10γ/117628/2.11.06 έγγραφό της μας γνωστοποίησε ότι ο ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου δεν κατέχουν θέση μόνιμου ιατρού Ε.Σ.Υ., ούτε αμείβονται βάσει του μισθολογίου των ανωτέρω ιατρών. Τα μισθολογικά θέματα που τους αφορούν καθορίζονται από τον ν.3205/2003, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, οι δε εφημερίες τους αμείβονται ως υπερωρίες, βάσει του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

3.    Συνεπώς και όπως έχει γίνει ήδη δεκτό και από τη Διοίκηση με το 1100168/2317πε/Α0012/16.2.2007 έγγραφό μας, οι αγροτικοί ιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας αγροτικού και αστικού τύπου δεν εντάσσονται στο Ε.Σ.Υ. και επομένως και οι αμοιβές τους που αντιστοιχούν σε πάνω από δύο υπηρεσίες ενεργού εφημερίδας, μεικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας αντιμετωπίζονται ως υπερωρίες και φορολογούνται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο