Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2008 ]

1034070/548/Α0012/16.4.2008 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί δαπανών μεταφοράς κρατουμένων.

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί δαπανών μεταφοράς κρατουμένων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1034070/548/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί δαπανών μεταφοράς κρατουμένων.

1.    Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του με το ν.2198/1994, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δέχονται από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών να παρακρατούν φόρο εισοδήματος κατά τα ειδικότερα στη διάταξη αυτή οριζόμενα.

2.    Ωστόσο με την 1060204/982/Α0012/25.5.1994/ΠΟΛ.1131/25.5.1994 διαταγή του ορίζει τις προϋποθέσεις για την παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994 ορίζονται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.2238/1994) από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος οι ανωτέρω υπόχρεοι.

3.    Μεταξύ αυτών των εξαιρέσεων είναι και οι περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (τηλεφωνήματα), τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια μεταφορικών μέσων γενικά.

4.    Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι οι δαπάνες μεταφοράς κρατουμένων, απόρων κλπ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 56 του ν.2776/99 από το «Χ  Α.Ε.» ή «Ψ  Α.Ε.» για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εφόσον συνοδεύονται από τα σχετικά εισιτήρια των μεταφορικών μέσων, εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ανωτέρω παραγράφου και δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου από τον υπόχρεο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο