Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2008 ]

1012894/214/Α0012/18.2.2008 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1012894/214/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

1.    Σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις υποχρεούνται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών να παρακρατούν φόρο εισοδήματος ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή 8% προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών.

2.    Στο έγγραφό σας ερωτάτε αν στα ποσά των τιμολογίων  παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η πραγματοποίηση δεξιώσεων, γευμάτων κ.λπ. χάριν ξένων διπλωματικών αποστολών, από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, του οποίου τις δαπάνες ελέγχει η υπηρεσία σας, διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω στο θέμα της παρακράτησης φόρου εισοδήματος που άπτεται της αρμοδιότητάς μας, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του παρόντος, υποχρεούστε να παρακρατείτε φόρο με συντελεστή 8% στο καθαρό ποσό των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, δηλαδή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο