Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2008 ]

1035461/557/Α0012/18.4.2008 Φορολογική μεταχείριση επιδικασθέντων τόκων.

(Φορολογική μεταχείριση επιδικασθέντων τόκων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1035461/557/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιδικασθέντων τόκων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994) εισόδημα από κινητές αξίες είναι, μεταξύ άλλων, και το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

2.    Στο εισόδημα αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) από τον υπόχρεο χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωση άρθρο 54, παρ.4. ΚΦΕ.

3.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 στο εισόδημα από τόκους που προκύπτουν από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης σε τράπεζα ή ταμιευτήριο που είναι στην Ελλάδα εφαρμόζεται συντελεστής φόρου  10% από 1.1.2005 και μετά, με εξαίρεση τα ποσά των τόκων τα οποία προέρχονται από προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2004 και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη ανανέωση τους μετά την ημερομηνία αυτή, τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 15%. Με την εφαρμογή του συντελεστή 10% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αυτό ο δε φόρος παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά τον χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης.

4.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι η  Εθνική Τράπεζα υποχρεώθηκε σε αποζημίωση της ενάγουσας με το ποσό των 15.000 ευρώ νομιμοτόκως από 24.9.2003 λόγω αμέλειας των οργάνων της ως προς το πρόσωπο που ανέλαβε ποσό από τον λογαριασμό κατάθεσης της ενάγουσας που τηρούσε σε κατάστημα της τράπεζας. Το ποσό της αποζημίωσης (15.000 ευρώ) είναι το ποσό της κατάθεσης που ανελήφθη από το λογαριασμό της από πρόσωπο φερόμενου ως δικαιούχου της κατάθεσης.

Δεν διευκρινίζεται όμως αν το ποσό των τόκων που επιδικάστηκε στην ενάγοντα αποτελεί τόκους υπερημερίας, όπως αναφέρεται στο ερώτημά σας, ή νόμιμους τόκους από 24.9.2003 μέχρι την εξόφληση (σ.7,12) δηλαδή ό,τι προκύπτει από την νόμιμη τοκοφορία.

5.    Κατόπιν των ανωτέρω και σε απάντηση των ερωτημάτων σας 1 και 3 εάν το εισόδημα από τόκους αφορά τόκους υπερημερίας διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό. Αν οι τόκοι αποτελούν προϊόν κατάθεσης της ενάγουσας φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15% έως την 31.12.2004 και με συντελεστή φόρου 10% από την 1.1.2005 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση το βάρος της καταβολής του φόρου επί των τόκων φέρει ο υπόχρεος, δηλαδή η εθνική τράπεζα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο