Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2008 ]

1040210/659/Α0012/14.4.2008 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες.

(Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1040210/659/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες.

1.    Στους τόκους γενικά (συμβατικούς, νομίμους υπερημερίας) που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες και ανεξάρτητα αν προέρχονται από χρεωστικούς τίτλους ή δικαστική απόφαση παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό. Αντίθετα στους τόκους καταθέσεων (άρθρο 12, ΚΦΕ) διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του ΚΦΕ ορίζεται ότι υπόχρεος για την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από τόκους είναι ο χρεώστης που καταβάλλει τους τόκους. Ειδικότερα, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα δεν θα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου, αλλά ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στο ποσό των τόκων με συντελεστή 20% στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η καταβολή των τόκων.

Στην περίπτωσή σας ο οφειλέτης των τόκων είναι η υπό εκκαθάριση ομόρρυθμος εταιρεία και συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υπόχρεη σε διενέργεια παρακράτησης φόρου στο εισόδημα αυτό στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο