Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2008 ]

1090878/1616/Α0012/29.10.2008 Επιστροφή παρακρατούμενων φόρων και προκαταβλητέου φόρου μηχανικών.

(Επιστροφή παρακρατούμενων φόρων και προκαταβλητέου φόρου μηχανικών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1090878/1616/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή παρακρατούμενων φόρων και προκαταβλητέου φόρου μηχανικών.

1.    Αναφορικά με τον προκαταβλητέο φόρο μηχανικών σας γνωρίζουμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση ο φόρος επί αμοιβής για μελέτη - επίβλεψη που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται επιστρέφεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του.

2.    Όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου 3%, στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων και την παρακράτηση φόρου (1%, 4% και 8%) στις προμήθειες του Δημοσίου στις περιπτώσεις επιστροφής αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, αυτή γίνεται μόνο κατόπιν ελέγχου των πραγματικών περιστατικών από την αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου που απέδωσε το φόρο που παρακράτησε και του οποίου ζητεί την επιστροφή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο