Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2008 ]

1041119/10555/Β0012/8.5.2008 Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1041119/10555/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Με το αριθμ. 1068496/10782/Β0012/20.7.2007 έγγραφό μας σας γνωρίσαμε ότι η υπηρεσία σας θα πρέπει να προβεί στην επιστροφή της προκαταβολής -φόρου εισοδήματος που κατέβαλε αχρεώστητα η μετατραπείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία περαίωσε με τις διατάξεις του ν.3259/2004 τη τελευταία διαχειριστική περίοδο (1/1/2000-2/12/2000). Τα ανωτέρω ισχύουν με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα επιστροφής της εν λόγω προκαταβολής, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., αρμοδιότητας της 16ης Διεύθυνσης.

2.    Επίσης, με το αριθμ. 1101949/8477-21/0016/5-11-2007 έγγραφό της η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σας γνώρισε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την έκδοση του τίτλου πληρωμής.

3.    Περαιτέρω, με το αριθμ. 114663/5266/ΔΕ-Β/28-11-2007 έγγραφό της η Δ/νση Ελέγχου σας γνώρισε ότι η αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του άρθρου 9 του ν.3259/2004 εξομοιώνεται με κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων προσδιορισμού του φόρου, μάλιστα με ταυτόχρονο συμβιβασμό και ως εκ τούτου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις υποθέσεις αυτές οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994.

4.    Εξάλλου, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι η αξίωση προς το Δημόσιο επιστροφής φόρου βάσει υποβληθείς εμπρόθεσμης δήλωσης αναβιώνει από της κοινοποιήσεως φύλλου ή πράξεως ελέγχου.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος και η υπηρεσία σας οφείλει να προβεί στην επιστροφή της προκαταβολής φόρου εισοδήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού περί παραγραφής πέντε ετών από την ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του άρθρου 9 του ν.3259/2004.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο