Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2008 ]

1045528/739/Α0012/18.4.2008 Απόδοση προκαταβλητέου φόρου Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών.

(Απόδοση προκαταβλητέου φόρου Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1045528/739/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση προκαταβλητέου φόρου Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 52 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, ο προκαταβλητέος φόρος αποδίδεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

2.    Στις Δ.ΟΥ λειτουργεί πρόγραμμα παραλαβής των παραπάνω δηλώσεων από το υποσύστημα Φορολογίας Εισοδήματος στο οποίο γίνεται αναζήτηση του ΑΦΜ του υπόχρεου στο Τοπικό Μητρώο της ΔΟΥ (ως αρμόδια ΔΟΥ του), καταχωρούνται όλα τα δεδομένα της δήλωσης και εκδίδεται το Διπλότυπο Είσπραξης. Η υποβολής της δήλωσης σε ΔΟΥ διαφορετική της ΔΟΥ της έδρας του υπόχρεου είναι δυνατόν να γίνει μόνο για εισπρακτικούς λόγους με γραμμάτιο συμψηφισμού, προκειμένου να καλυφθεί η περίπτωση ισχυρού κωλύματος του υπόχρεου να υποβάλλει τη δήλωση στη ΔΟΥ της έδρας του.

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απώλεια κάθε πληροφορίας στην εικόνα του φορολογούμενου ως προς την υποβολή της ως άνω δήλωσης.

3.    Με το αρ.πρωτ.4003915/1933/0030/24.3.08 έγγραφο η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) μας γνωστοποίησε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω δηλώσεων.

Συνεπώς και προκειμένου να μην γίνει στην παρούσα φάση αλλαγή του προγράμματος ή των διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματος, η υποβολή δηλώσεων απόδοσης προκαταβλητέου φόρου Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών σε ΔΟΥ διαφορετική της ΔΟΥ της έδρας του υπόχρεου με την έκδοση γραμματίου συμψηφισμού μπορεί να γίνει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες αποδεικνύεται ισχυρό κώλυμα του υπόχρεου να υποβάλλει την ανωτέρω δήλωση στη ΔΟΥ της έδρας του, προκειμένου να εξυπηρετηθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο