Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2008 ]

1069470/1296/Α0012/2.9.2008 Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών.

(Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1069470/1296/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή, στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος με την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2.    Από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι η αμοιβή για τη στατική μελέτη που είχε εκπονήσει μηχανικός πλέον των νομίμων τόκων και η οποία του επιδικάσθηκε, ενώ ήταν ήδη συνταξιούχος, ανάγεται στο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος του ως μηχανικού και κατά συνέπεια αποτελεί εισόδημα από το επάγγελμά του ως μηχανικού (Ζ' κατηγορίας) (σχετ. το με αρ.πρωτ.1089170/1742/Α0012/18.10.2007 έγγραφό μας).

3.    ΚατΆ ανάλογη εφαρμογή με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος και η αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης κτιριακού έργου που εισέπραξε ο Αρχιτέκτων Μηχανικός που αναφέρετε στο έγγραφό σας, ενώ ήδη είχε κάνει διακοπή δραστηριότητας, ανάγεται στο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος του ως μηχανικού και κατά συνέπεια αποτελεί εισόδημα από το επάγγελμα του ως μηχανικού (Ζ' κατηγορίας).

4.    Συνεπώς, το καθαρό εισόδημα του ανωτέρω Αρχιτέκτων Μηχανικού από την αμοιβή μελέτης κτιριακού έργου που είχε εκπονήσει και την οποία εισέπραξε, ενώ ήδη είχε κάνει διακοπή δραστηριότητας, θα εξευρεθεί με τη χρήση κατάλληλου συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, στις ακαθάριστες αμοιβές του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο