Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2008 ]

1031181/509/Α0012/9.4.2008 Κατηγορία εισοδήματος που αποκτάται από το ελευθέριο επάγγελμα του οικονομολόγου.

(Κατηγορία εισοδήματος που αποκτάται από το ελευθέριο επάγγελμα του οικονομολόγου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1031181/509/Α0012

ΘΕΜΑ: Κατηγορία εισοδήματος που αποκτάται από το ελευθέριο επάγγελμα του οικονομολόγου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι αμοιβές που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του οικονομολόγου, στις οποίες διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% επί του ακαθάριστου ποσού αυτών. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που εισπράττονται ως ποσοστό επί των πωλήσεων συγκεκριμένου πονήματος.

2.    Περαιτέρω, όπως πάγια έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση αν πρόσωπο που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα διαθέτει προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, ανεξάρτητους συνεργάτες και έμμισθο προσωπικό ώστε να διαμορφώνεται εμφανώς η άσκηση οργανωμένης κερδοσκοπικής επιχείρησης τότε στην περίπτωση αυτή αποκτά εισόδημα από εμπορική επιχείρηση και όχι από ελευθέριο επάγγελμα, σχετ. η 1034030/655/Α0012/ΠΟΛ.1121711.4.2002 εγκύκλιος.

3.    Τέλος το θέμα προσδιορισμού της πηγής προέλευσης του εισοδήματος είναι πραγματικό και ως εκ τούτου ανάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο