Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2008 ]

1120870/2232/Α0012/11.12.2008 Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.

(Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1120870/2232/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης.

Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2.    Περαιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση που δικαστική απόφαση δικαιώνει γενικά μισθωτούς ακυρώνοντας μόνο διοικητικές πράξεις χωρίς να επιδικάζει ποσά στους δικαιούχους δεν έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ και κατά συνέπεια η περίπτωση δ της παρ. 4 του άρθρου 45. Σχετικά τα 1016029/297/Α0012/28.3.2007, 1074983/1735/Α0012/21.8.06 έγγραφα της Δ/νσης.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω οι αποδοχές προηγούμενων ετών που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο έτος 2008 φορολογούνται στα έτη που ανάγονται καθόσον δεν καταβάλλονται με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση. Στις αποδοχές αυτές παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% (περίπτωση δ΄ παρ 1, άρθρο 57 ν.2238/1994).

4.    Με βάση την μια και μοναδική βεβαίωση αποδοχών τόσο με τις τρέχουσες αποδοχές όσο και για τις αναδρομικές αποδοχές που έλαβε η φορολογούμενη στην οποία αναγράφονται τα ποσά αυτών σε διακεκριμένες σειρές κατά έτος. Θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη στα οποία ανάγονται για να φορολογηθούν οι αποδοχές αυτές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο