Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2008 ]

1107295/1993/Α0012/6.11.2008 Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών ποσών.

(Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών ποσών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1107295/1993/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών ποσών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ ορίζεται ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του.

Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησης θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2.    Περαιτέρω, δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που  καταβάλλονται αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από αυτό στο οποίο ανάγονται με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, περ. δ' παρ. 4, άρθρο 45.

3.    Τέλος, με την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 57 ορίζεται ότι στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 46, παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, στα ποσά των αναδρομικών αμοιβών, που έχουν επιδικασθεί (αναλυτικά ποσά για κάθε δικαιούχο κ.λπ.) σε υπαλλήλους τραπεζικού ομίλου, πρέπει να παρακρατηθεί φόρος 20%, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων. Ποσοστό 80% του καταβληθέντος ποσού περιλαμβάνεται στις αμοιβές που φορολογούνται και αναγράφεται στον πίνακα II της βεβαίωσης αποδοχών ενώ το 20% του ποσού που δεν θεωρείται αμοιβές εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αναγράφεται στον πίνακα III της βεβαίωσης αποδοχών, και δηλώνεται στον κωδικό 659 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Χρόνος φορολόγησης των αναδρομικών αμοιβών είναι ο χρόνος είσπραξής τους, άρα η βεβαίωση αποδοχών θα χορηγηθεί για το έτος που αυτές εισπράχθησαν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο