Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2008 ]

1100252/1882/Α0012/4.11.2008 Φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων.

(Φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1100252/1882/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων.

1.    Με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του. Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2.    Τα ποσά των αναδρομικών συντάξεων που έλαβε ο κύριος Χ μέσα στο έτος 2007 προέρχονται από αναπροσαρμογή της σύνταξής του από 1.1.2006, με βάση τις διατάξεις του ν.3518/21.12.2006 (ΦΕΚ Α' 272), που αφορά όμως την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ και ρυθμίζει άλλα ασφαλιστικά ζητήματα. Συνεπώς, δεν χορηγούνται ποσά συντάξεων άμεσα με βάση νόμο, έτσι ώστε να έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 (παρ. 1 του παρόντος).

3.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ορθώς το ΤΣΜΕΔΕ εξέδωσε βεβαιώσεις συντάξεων, αναγράφοντας τα ποσά των συντάξεων κατΆ έτος, ώστε ο κύριος Χ να προβεί σε συμπληρωματική δήλωση για ολόκληρο το ποσό των συντάξεων έτους 2006. Η φορολόγηση των αναδρομικών συντάξεων που εισέπραξε ο εν λόγω φορολογούμενος μέσα στο έτος 2007 γίνονται στο έτος που αυτές ανάγονται (2006) και όχι στο έτος είσπραξης με τη μείωση του 20% και η θέση της υπηρεσίας μας εξακολουθεί να είναι η ίδια όπως αυτή αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ.: 1056448/1034/Α0012/30.5.08 έγγραφό μας, και δεν παρέχεται δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις να ικανοποιηθεί το αίτημα του φορολογούμενου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο