Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2008 ]

1082202/1461/Α0012/24.7.2008 Φορολογική μεταχείριση παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού που καταβλήθηκαν αναδρομικά.

(Φορολογική μεταχείριση παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού που καταβλήθηκαν αναδρομικά.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1082202/1461/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού που καταβλήθηκαν αναδρομικά.

1.    Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2.    Ακόμα στη περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

Ο παραπάνω συντελεστής παρακράτησης, όπως έχει γίνει δεκτό με το 1029845/471/Α0012/4.6.1992 έγγραφό μας, εφαρμόζεται και στην περίπτωση καταβολής αναδρομικών επικουρικών συντάξεων.

3.    Από τα στοιχεία που αναφέρετε στην αίτησή σας, δεν προκύπτει ότι οι αναδρομικές παροχές από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού του 2006 καταβλήθηκαν μεταγενέστερα από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση.

4.    Περαιτέρω, έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση ότι στην περίπτωση που χορηγείται καθυστερημένα η βεβαίωση συντάξεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς, χρόνος απόκτησης αυτών των συντάξεων θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στο χρόνο που αφορούν χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω τα αναδρομικά (μέρισμα και βοήθημα) του έτους 2006 δεν θα έπρεπε να δηλωθούν στη δήλωση του οικονομικού έτους 2008. Συνεπώς, πρέπει να υποβληθεί ανακλητική δήλωση για το οικονομικό έτος 2008 με την οποία θα ανακαλείται το ποσό των 5.448,14 ευρώ και συμπληρωματική δήλωση για το οικονομικό έτος 2007 με την οποία θα δηλωθεί το ποσό αυτό. Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και αφενός θα επιφέρουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης του οικον. έτους 2008 λόγω μείωσης του ήδη δηλωθέντος εισοδήματος, αφετέρου τα αναδρομικά του 2006 θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στο έτος που πράγματι αντιστοιχούν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο