Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2008 ]

1062830/1181/Α0012/14.7.2008 Φορολογία παροχών σε είδος.

(Φορολογία παροχών σε είδος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1062830/1181/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία παροχών σε είδος.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι μεταξύ άλλων αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα και γενικά από κάθε παροχή που περιοδικά, ως αντάλλαγμα εξαρτημένης υπηρεσίας (Α.Κ.648) που παρέχεται από μισθωτούς γενικά (υπαλλήλους, εργάτες).

2.    Από την ανωτέρω διάταξη σαφώς προκύπτει ότι κάθε αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά και ομοιόμορφα σε μισθωτούς ως αντάλλαγμα της εξαρτημένης εργασίας που προσφέρουν στον εργοδότη τους, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Επομένως, κάθε αμοιβή που καταβάλλεται περιοδικά, με οποιαδήποτε μορφή και αν χορηγείται, είτε σε χρήμα είτε σε είδος (τρόφιμα κ.λπ.) ή άλλες αξίες, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι η αμοιβή αυτή καταβάλλεται σε αντάλλαγμα της μίσθωσης της προσωπικής εργασίας του δικαιούχου.

3.    Περαιτέρω, στην παρ.1 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι ποσού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον η παροχή αυτή δεν χορηγείται με διατακτική αξίας μέχρι 6 ευρώ όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, η χορηγούμενη με βάση την υπΆ αριθ. 25/2006 διαιτητική απόφαση ποσότητα (φιάλη) γάλακτος στους δικαιούχους της πυροσβεστικής υπηρεσίας που υπάγονται στην πιο πάνω απόφαση, για κάθε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και προσαυξάνει, το αντίτιμο αυτής, τις αποδοχές των εργαζομένων και ως εκ τούτου υπόκειται σε φόρο εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο