Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2008 ]

1019240/297/Α0012/18.2.2008 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου ή φύλαξης παιδιών στο σπίτι.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου ή φύλαξης παιδιών στο σπίτι.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1019240/297/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου ή φύλαξης παιδιών στο σπίτι.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες παροχές:

α) Η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές»,

β) Η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι ποσού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική,

γ) Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου, καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 23 του ΚΦΕ, για παροχή κατοικίας,

δ) Το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό,

ε) Τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης.

Με τις διατάξεις αυτές κατονομάζονται ρητά κάποιες από τις παροχές οι οποίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι υπόψη παροχές δεν είναι περιοριστικά και οι μόνες παροχές στους εργαζομένους, οι οποίες αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

3.    Με την αριθ. Ε. 15323/ΠΟΛ.181/29.11.1983 διαταγή μας και με το αριθμ. 1117052/1928/Α0012/23.3.2000 έγγραφό μας, έχει γίνει δεκτό ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους εργαζόμενους, για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικών σταθμών κ.λπ., προσαυξάνουν το μισθό των εργαζομένων και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κάθε αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά και ομοιόμορφα σε μισθωτούς ως αντάλλαγμα της εξαρτημένης εργασίας που προσφέρουν στον εργοδότη τους, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Επομένως, κάθε αμοιβή που καταβάλλεται περιοδικά, με οποιαδήποτε μορφή (σε χρήμα ή σε είδος ή άλλες αξίες) και ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό της ως πρόσθετης αμοιβής, αποζημίωσης, επιδόματος, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με την προϋπόθεση ότι η αμοιβή αυτή καταβάλλεται σε αντάλλαγμα της μίσθωσης της προσωπικής εργασίας του δικαιούχου.

5.    Συνεπώς, οι αμοιβές που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους υπαλλήλους του για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου ή φύλαξης παιδιών στο σπίτι είναι παροχές που χορηγούνται στα πλαίσια της σχέσης εργασίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη και οι οποίες προσαυξάνουν το μισθό των εργαζομένων (πρόσθετη αμοιβή).

Οι ανωτέρω παροχές φορολογούνται στο επίπεδο του φυσικού προσώπου (εργαζόμενου) ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο