Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2008 ]

1048768/849/Α0012/9.5.2008 Φορολογική αντιμετώπιση θυννείου.

(Φορολογική αντιμετώπιση θυννείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1048768/849/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση θυννείου.

1.    Όπως έχει νομολογηθεί πάγια από τα Διοικητικά Δικαστήρια  και τη Διοίκηση, ως γεωργική επιχείρηση θεωρείται εκείνη που έχει σκοπό την πρωτογενή παραγωγή φυσικών ή ζωικών προϊόντων από την εκμετάλλευση της γης, με την ευρεία έννοια του όρου αυτού και τη διάθεση αυτών είτε χονδρικά στον τόπο παραγωγής ή στον πλησιέστερο σιδηροδρομικό ή λιμενικό σταθμό, είτε λιανικά στον τόπο παραγωγής σε περιορισμένη κλίμακα και όχι κατά σύστημα.

2.    Κατά συνέπεια και όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από τη Διοίκηση με το 1023246/375/Α0012/12.3.2008 έγγραφό της, το «θυννείο» διαφαίνεται ότι πρόκειται για επιχείρηση που φέρει τα χαρακτηριστικά της γεωργικής επιχείρησης. Ωστόσο, το θέμα είναι πραγματικό και πρέπει να εξεταστεί εκτενέστερα από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο