Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2008 ]

1068121/1270/Α0012/18.7.2008 Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

(Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1068121/1270/Α0012

ΘΕΜΑ: Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

1.    Σύμφωνα με την 2/37653/0020/8.7.02 Κ.Υ.Α. σας γνωρίζουμε ότι οι αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς 659 και 660 του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο (1) δεν θα συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, επειδή έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, διότι έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών είτε προστιθέμενα στα ακαθάριστα έσοδα είτε κατά τον προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

2.    Ωστόσο, όπως έχει γίνει πρόσθετα δεκτό από την διοίκηση με το 1032353/534/Α0012/10.2.2008 έγγραφό της, οι αγροτικές ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή, και το εισόδημα προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, αναγράφονται στον κωδικό 699 του Πίνακα 6, ενώ οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή αναγράφονται στον κωδικό 477.

3.    Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι σαφές ότι οι αγροτικές ενισχύσεις τυγχάνουν διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης ανάλογα με το αν συνδέεται ή όχι με την παραγωγή. Δεδομένης αυτής της ανάγκης για διαχωρισμό των ενισχύσεων παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με το ποιες ενισχύσεις συνδέονται με την παραγωγή και ποιες όχι.

Σας αποστέλλουμε σχετικό ερώτημα από την Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών μαζί με τη συνημμένη βεβαίωση του φορέα σας και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει δυνατότητα να αναγράφεται στις σχετικές βεβαιώσεις αν οι χορηγούμενες ενισχύσεις συνδέονται με την παραγωγή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο