Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1996 ]

ΠΟΛ.1038/12.2.1996 Προσδιορισμός της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) είναι μεγαλύτερος από 5,40

(Προσδιορισμός της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) είναι μεγαλύτερος από 5,40)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1018428/97/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1038

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο) είναι μεγαλύτερος από 5,40.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 τ.Α') και 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 τ.Α').

2. Την απόφασή μας με αριθ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/9.6.94 (ΦΕΚ 549 τ.Β'/15.7.94) όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

3. Τις αποφάσεις μας με αριθ. πρωτ. 1108283/383/Γ0013/25.9.1995 (ΦΕΚ 824 τ.Β'/95), 1117531/423/Γ0013/19.10.1995 (ΦΕΚ 877/τ.Β'/95) και 1120731/437/Γ0013/31.10.1995 (ΦΕΚ 908 τ.Β'/95) με τις οποίες αναπροσαρμόσθηκαν οι τιμές και επεκτάθηκε η εφαρμογή του αντικειμενικού συτήματος σε περιοχές των
περιφερειών Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

4. Την αριθ. πρωτ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58 τ.Β'/29.1.1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Το γεγονός ότι ο πίνακας με αριθμό Ι, ο οποίος δίνει την τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.) με βάση την τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) και τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και περιλαμβάνεται στους πίνακες τιμών που συνοδεύουν τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου αριθ. 3, δεν καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) είναι μεγαλύτερος από 5,40.

7. Την ανάγκη προσδιορισμού τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) για οικόπεδα, που έχουν συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) μεγαλύτερο από 5,40.

Αποφασίζουμε

1. Για τον προσδιορισμό της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) κατά τον υπολογισμό της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας οικοπέδων, που έχουν συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) μεγαλύτερο από 5,40, εφαρμόζουμε τον ακόλουθο τύπο:

ΣΑΟ
Τ.Ο.= Τ.Ο. (για Σ.Α.Ο. 5,40) Χ


5,40

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει ισχύ από 2.10.1995.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο