Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2008 ]

1092196/11254/Β0012/1.12.2008 Προσδιορισμός ακαθάριστων και καθαρών κερδών υποκαταστήματος αλλοδαπής με κύριο αντικείμενο εργασιών τις οικοδομικές εργασίες.

(Προσδιορισμός ακαθάριστων και καθαρών κερδών υποκαταστήματος αλλοδαπής με κύριο αντικείμενο εργασιών τις οικοδομικές εργασίες.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092196/11254/Β0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ακαθάριστων και καθαρών κερδών υποκαταστήματος αλλοδαπής με κύριο αντικείμενο εργασιών τις οικοδομικές εργασίες.

1.    Με τα αριθμ. πρωτ. 7237/16.05.2008 και 12313/01.08.2008 έγγραφα σας μας γνωρίσατε ότι μετά τον τακτικό έλεγχο των χρήσεων 1996 - 2001, που ενεργήθηκε από το ΕΘ.Ε.Κ. (νυν Δ.Ε.Κ.) στο υποκατάστημα της ιταλικής εταιρείας «Χ» (ο προσδιορισμός των ακαθάριστων και καθαρών κερδών έγινε ανά κλάδο εκμετάλλευσης της επιχείρησης τεχνικός και εμπορικός), το εν λόγω υποκατάστημα «Ψ» αποδέχθηκε ότι λειτουργεί με τους δύο αυτούς κλάδους. Για το λόγο αυτό, κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 ο προσδιορισμός των κερδών της επιχείρησης από την ίδια έγινε ανά κλάδο.

Το θέμα αυτό ως θέμα πραγματικό, δεν άπτεται των καθηκόντων μας (ερμηνεία ισχυουσών διατάξεων), αλλά ανάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητά σας. Το μόνο θέμα σχετικά με την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων, αφορά στον τρόπο υπολογισμού των καθαρών κερδών από την εκτέλεση του τεχνικού έργου, καθόσον αν έχει αναληφθεί από 01.01.2002 και μετά, τα κέρδη προσδιορίζονται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και όχι τεκμαρτά (ν.2940/2001, άρθρο 7, παρ.7).

2.    Εντούτοις, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής της σχετικής διμερούς συμβάσεως, γιατί αν μία αλλοδαπή επιχείρηση, κάτοικος συμβατικής χώρας, που αναλαμβάνει την εγκατάσταση και την προμήθεια μηχανημάτων μέσω εργοταξίου, δεν φορολογείται για τα κέρδη από την πώληση μηχανημάτων αλλά μόνο για το τεχνικό έργο που έχει αναλάβει (Ε.349/1173/ΠΟΛ.367/17.12.1987). Κατά συνέπεια, αρμόδια για το αν τα κέρδη από την πώληση των μηχανημάτων αποτελούν έσοδο της μόνιμης εγκατάστασης είναι η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Όμως, αν το έργο που έχει αναλάβει η αλλοδαπή εταιρεία γίνει από το «υποκατάστημά» της «με το κλειδί στο χέρι», χωρίς να ορίζεται ιδιαίτερο τίμημα για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό, τότε η αξία τους δεν συνιστά έσοδο της μόνιμης εγκατάστασης, αλλά έχει ενσωματωθεί στο κόστος του αναληφθέντος τεχνικού έργου, δεδομένου ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει ορισθεί ως ενιαίο με βάση την προκήρυξη (θέμα πραγματικό).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο