Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2008 ]

1067062/1246/Α0012/9.7.2008 Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων.

(Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1067062/1246/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου νόμου για τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

2.    Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι, όταν υπογράφεται σύμβαση μετά την 1.1.2007 με την οποία αναλαμβάνεται η εκτέλεση τεχνικού έργου, είτε νέου είτε περαιτέρω διακριτικές εργασίες σε ήδη υφιστάμενο παλαιό έργο, οι επιχειρήσεις για την εκτέλεση των έργων αυτών φορολογούνται λογιστικά.

Απεναντίας, οι τεχνικές επιχειρήσεις φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο για τη συνέχιση εργασιών τεχνικών έργων για τα οποία υπογράφηκε σύμβαση μέχρι 31.12.2006 όταν οι εργασίες αυτές προβλέπονταν συγκεκριμένα στις πιο πάνω αρχικές συμβάσεις έστω και αν οι εργασίες συνεχίζονται μετά την 1.1.2007 μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

3.    Τέλος, τα θέματα αυτά ως πραγματικά υπόκεινται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της ΔΟΥ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο