Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2008 ]

1045883/785/Α0012/10.6.2008 Χαρακτηρισμός έργου διάνοιξης στοών για εξαγωγή μεταλλεύματος ως τεχνικού κατά την έννοια του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε..

(Χαρακτηρισμός έργου διάνοιξης στοών για εξαγωγή μεταλλεύματος ως τεχνικού κατά την έννοια του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1045883/785/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός έργου διάνοιξης στοών για εξαγωγή μεταλλεύματος ως τεχνικού κατά την έννοια του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε..

1.    Σύμφωνα με την 489/2004 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, οι εργασίες διάνοιξης στοών για εξόρυξη μεταλλεύματος δεν εντάσσονται στην κατασκευή συγκεκριμένου τεχνικού έργου, αλλά στην εκτέλεση άλλης δραστηριότητας της εξόρυξης μεταλλεύματος και κατά συνέπεια, δεν αποτελούν τεχνικό έργο, από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. ανεξάρτητα του χαρακτηρισμού από άλλους τρίτους.

2.    Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/22.12.2006) καταργήθηκε ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού των κερδών όλων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και θεσπίσθηκε ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού των κερδών τους (έσοδα μείον έξοδα) για τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα που αναλαμβάνουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά και συνεπώς δεν τίθεται πλέον θέμα διαφοροποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης λόγω του χαρακτηρισμού ενός έργου ως τεχνικού ή μη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο