Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2008 ]

1032593/523/Α0012/2.4.2008 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθ.34 του Κ.Φ.Ε..

(Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθ.34 του Κ.Φ.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1032593/523/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθ.34 του Κ.Φ.Ε..

1.    Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις (ισχύς μέχρι 31.12.2006), των παραγράφων 3 και 4 του άρθ.34 του ν.2238/1994, τα κέρδη τα οποία προέρχονταν από την εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων, είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών, προσδιορίζονταν εξωλογιστικά (Ακαθάριστα έσοδα Χ τον οριζόμενο από τις ίδιες διατάξεις Σ. Κ.Κ. δηλ. 10% -12% ή 25% ανάλογα).

2.    Κατά συνέπεια εφόσον τα φορολογητέα καθαρά κέρδη προέκυπταν κατά τρόπο τεκμαρτό και όχι από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία (έσοδα - έξοδα) τα φορολογητέα αυτά τεκμαρτά κέρδη είναι ανεξάρτητα του πραγματικού αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο