Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2008 ]

1023732/384/Α0012/7.3.2008 Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων.

(Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1023732/384/Α0012

ΘΕΜΑ: Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων.

1.    Σύμφωνα με την 1022067/351/Α0012/ΠΟΛ.1038/22.2.2008 διαταγή μας, με οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ε5 του οικ. έτους 2008  οι υπόχρεοι (ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε κλπ) προκειμένου να προσδιορίσουν τα κέρδη τους από την εκτέλεση τεχνικών έργων που αναλαμβάνουν από την 1.1.2007 και μετά, θα λάβουν υπόψη τους τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, δαπάνες κλπ) που αφορούν τα έργα αυτά. Επομένως για τον προσδιορισμό του κόστους των αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών των πιο πάνω έργων, δεν θα υπολογίσουν απογραφή έναρξης με τεκμαρτό τρόπο που προβλέπεται από την περ. γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..

Κατά συνέπεια, όσον αφορά στο πρώτο ερώτημά σας, το κόστος των υλικών τα οποία προέρχονται από παλαιά έργα - και τα οποία απογράφονται την 31.12.2007 - δε θα ληφθεί υπόψη κατά το λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος από την εκτέλεση των νέων έργων.

2.    Τέλος, αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας, η αξία των ημιτελών παλαιών έργων η οποία απογράφεται 31.12.2007, δεν λαμβάνεται υπόψη στον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος από την εκτέλεση των νέων έργων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο