Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2008 ]

1109327/2155/Α0012/22.1.2008 Διαχωρισμός κοινών δαπανών στην περίπτωση παράλληλης εκτέλεσης παλαιών και νέων τεχνικών έργων.

(Διαχωρισμός κοινών δαπανών στην περίπτωση παράλληλης εκτέλεσης παλαιών και νέων τεχνικών έργων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1109327/2155/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαχωρισμός κοινών δαπανών στην περίπτωση παράλληλης εκτέλεσης παλαιών και νέων τεχνικών έργων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου νόμου για τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

2.    Κατόπιν των ανωτέρω οι ατομικές επιχειρήσεις και οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες κ.λπ.) προκειμένου για το λογιστικό προσδιορισμό των κερδών τους από την εκτέλεση τεχνικών έργων που αναλαμβάνουν από την 1.1.2007 και μετά θα λαμβάνουν υπόψη τους τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, δαπάνες κ.λπ.) που αφορούν τα έργα αυτά.

Όσον αφορά τις κοινές δαπάνες θα πρέπει να γίνει επιμερισμός αυτών ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από την εκτέλεση του κάθε έργου.

Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει ο επιμερισμός των αποσβέσεων των παγίων (κτήρια, μηχανήματα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες, τόσο των παλαιών όσο και των νέων έργων. Επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό του αναποσβέστου υπολοίπου της αξίας των πιο πάνω παγίων και των διενεργούμενων αποσβέσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι για τις επιχειρήσεις που προσδιόριζαν εξωλογιστικά τα αποτελέσματα τους θεωρείται ότι διενεργούσαν αποσβέσεις κατά το διάστημα αυτό, επειδή από τον προσδιορισμό του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες μεταξύ των οποίων και οι αποσβέσεις (1064560/15852/Γ0012/ΠΟΛ.1208/14.7.2000 εγκύκλιος).

Επίσης σε περίπτωση που σε κάποια χρήση η τεχνική επιχείρηση δεν έχει εισοδήματα από την εκτέλεση παλαιών και νέων τεχνικών έργων που έχει αναλάβει και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ο επιμερισμός των κοινών δαπανών θα γίνει με βάση το ύψος της αξίας του ανεκτέλεστου έργου.

Περαιτέρω, στην περίπτωση που η πιο πάνω επιχείρηση πραγματοποιήσει ζημία από την εκτέλεση τεχνικού έργου που έχει αναλάβει μετά την 1 η Ιανουαρίου 2007, η ζημία αυτή μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό με τα κέρδη επομένων χρήσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο