Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2008 ]

1102520/1915/Α0012/3.12.2008 Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης.

(Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1102520/1915/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή.

2.    Περαιτέρω, με την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του ν.3220/2004, προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 13 του πιο πάνω άρθρου και νόμου με το οποίο ορίζεται ότι ειδικά το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται πάνω από επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τη χρήση 2004 εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου νόμου.

3.    Όπως, άλλωστε, έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιχειρήσεις γενικά, για αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (ανέγερση οικοδομών, αγορά μηχανημάτων κ.τ.λ.), δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών στοιχείων (σχετική η 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος).

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ποσό της επιδότησης για την ανέγερση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας δέκα κλινών από τον κύριο Χ θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της δαπάνης και στον κωδικό 737 του Ε1 θα συμπληρωθεί το υπόλοιπο ποσό. Το ποσό της επιχορήγησης συμπληρώνεται στο έντυπο Ε3, στον Πίνακα Ε' για πληροφοριακούς λόγους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο