Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2008 ]

1062400/1155/Α0012/23.7.2008 Προσδιορισμός καθαρού αποτελέσματος επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου.

(Προσδιορισμός καθαρού αποτελέσματος επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1062400/1155/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού αποτελέσματος επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου.

1.    Με τις 1013365/71/0015/ΠΟΛ.1022/1.2.2008 και 1013370/72/0015/ΠΟΛ.1023/1.2.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και μετά οι επιτηδευματίες εκμεταλλευτές πρατηρίου υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου και οι επιτηδευματίες του μητρώου (ΔΙ.Π.ΘΕ) πωλητές πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, αντίστοιχα.

2.    Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε με την 1021713/130/0015/ΠΟΛ.1037/21.2.2008 εγκύκλιο, οι πιο πάνω επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούσαν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας και από 1.1.2008 εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική  δήλωση  μεταβολής και δήλωση αποθεμάτων μετάταξης, όπου απαιτείται μέχρι 31.3.2008 και μέχρι την ημερομηνία αυτή να ενημερώσουν ή να εκτυπώσουν κατά περίπτωση βιβλίο αγορών η μηνιαία κατάσταση βιβλίου αγορών, για τις συναλλαγές των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου (παρ. Ι).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας μπορεί να συνεχίσει να τηρεί το βιβλίο εσόδων εξόδων ή τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας, που τηρεί για το πετρέλαιο, χωρίς την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις πρέπει να τηρούνται όλα τα βιβλία και τα στοιχεία, που ορίζονται για την ανώτερη κατηγορία (παρ. III).

3.    Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης ΚΒΣ συνάγεται, ότι στην περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρία που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. επέλεξε να συνεχίσει να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας για την εμπορία πετρελαίου, κατά το έτος 2008 το καθαρό αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα αυτή θα προσδιορισθεί με λογιστικό τρόπο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο