Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2008 ]

1005737/15003/Γ0012/29.1.2008 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

(Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1005737/15003/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

1.    Οι επιχειρήσεις του κλάδου σας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών συνίσταται  στη ραφή ενδυμάτων χωρίς να πωλούν το απαιτούμενο ύφασμα, προκειμένου να προσδιορίσουν τα καθαρά τους κέρδη αφαιρούν τα έξοδα από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

    Δηλαδή για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους, όταν τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ δεν εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.).

    Σε περίπτωση απόρριψης των τηρουμένων βιβλίων τους καθώς και στην περίπτωση της περαίωσης χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων φορολογικών τους δηλώσεων (αυτοπεραίωσης), σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν.3296/2004 τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά με την εφαρμογή  του καθορισθέντος μ.σ.κ.κ. Σ' αυτήν την περίπτωση ο συντελεστής που θα εφαρμοσθεί για τον ράπτη (ή ράφτρια)  ενδυμάτων που αυτοαπασχολείται και όπως μας διευκρινίσατε δεν προβαίνει και στην πώληση του απαιτουμένου υφάσματος θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής  23% του ΚΑ 6407 των ισχυόντων πινάκων μ.σ.κ.κ.

2.    Όσον αφορά τις επιδιορθώσεις ενδυμάτων δεν έχει καθοριστεί ειδικός μ.σ.κ.κ. και για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών  που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής 32%, δηλαδή ο μέσος όρος των συντελεστών των επαγγελμάτων της 8ης κατηγορίας, στην οποία θα υπαγόταν  το επάγγελμα αυτό αν είχε καθοριστεί γι' αυτό μ.σ.κ.κ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο