Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2008 ]

1039628/10539/Β0012/30.10.2008 Τα ποσά που δαπανά εταιρία οικειοθελώς για προσθήκες-βελτιώσεις σε μισθωμένο ακίνητο για λογαριασμό πελάτη της δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.

(Τα ποσά που δαπανά εταιρία οικειοθελώς για προσθήκες-βελτιώσεις σε μισθωμένο ακίνητο για λογαριασμό πελάτη της δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1039628/10539/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που δαπανά εταιρία οικειοθελώς για προσθήκες-βελτιώσεις σε μισθωμένο ακίνητο για λογαριασμό πελάτη της δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζομένους τους ή σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και δεν αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

2.    Από τα στοιχεία της αιτήσεως σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας έχει συνάψει με εταιρία περιορισμένης ευθύνης, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη λειτουργία μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης, σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας διάρκειας 12 ετών για την προμήθεια φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής προβαίνετε σε δαπάνες που αφορούν στη μίσθωση και διαμόρφωση ακινήτου όπου θα στεγαστεί η Ε.Π.Ε..

3.    Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσετε για προσθήκες και βελτιώσεις σε μισθωμένο ακίνητο στα πλαίσια της συνεργασίας σας με την Ε.Π.Ε., δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σας, καθόσον καταβάλλονται οικειοθελώς (ελευθεριότητα) από την εταιρεία σας, χωρίς να προκύπτει από υποχρεωτική διάταξη νόμου. Τα ίδια ισχύουν και για το ενοίκιο που ενδεχόμενα θα καταβάλλετε για λογαριασμό της υπόψη εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο