Σχόλια

Προσοχή βλέπε και ΠΟΛ.1135/4.10.2010 . Με τον νόμο 3842/2010 έγινε όσον αφορά την έκπτωση μισθωμάτων από εταιρίες χρονομίσθωσης.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2008 ]

1092438/1612/Α0012/23.10.2008 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρία leasing.

(Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρία leasing.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092438/1612/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρία leasing.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιστ' της παρ.1  του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εκπίπτουν τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρίες του Ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄) ή σε αλλοδαπές εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του πιο πάνω άρθρου και νόμου μεταξύ άλλων ορίζεταιi ότι ειδικά οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρικό κινητήρα μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν μέχρι το 60% του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι 25% των πιο πάνω δαπανών.

3.    Εξάλλου, όπως διευκρινίσθηκε με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 εγκύκλιο, ο πιο πάνω περιορισμός της έκπτωσης δαπανών δεν ισχύει για λεωφορεία αυτοκίνητα Ι.Χ. και φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ..

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση που Γραφείο τουρισμού (όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς) καταβάλλει σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 μισθώματα για λεωφορείο Ι.Χ. το οποίο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιχείρησης, τότε τα μισθώματα αυτά (ανεξάρτητα από το εάν με βάση τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται η αγορά του λεωφορείου στο τέλος της σύμβασης ή όχι), εκπίπτουν στο σύνολο τους από τα ακαθάριστα έσοδα της σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιστ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, και η επιχείρηση δεν διενεργεί αποσβέσεις για το λεωφορείο καθόσον δεν έχει την κυριότητα αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο