Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2008 ]

1084575/461/0015/7.8.2008 Τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων. Καταχώρηση στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

(Τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων. Καταχώρηση στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1084575/461/0015

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων. Καταχώρηση στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ΚΒΣ ορίζεται ότι από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών, πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.

2.    Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η εκμίσθωση ακινήτων μεταξύ κεντρικού καταστήματος και υποκαταστήματος δεδομένου ότι κεντρικό και υποκατάστημα είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο και συνεπώς, η εταιρεία σας αποκτά τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων της και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να το αφαιρέσει ως έξοδο από τα ακαθάριστα έσοδά της.

3.    Περαιτέρω με το 1099304/202/Α0012/5-3-2003 έγγραφο διευκρινίστηκε ότι το τεκμαρτό ενοίκιο ακινήτου που χρησιμοποιείται από ατομική επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, για να εκπέσει ως δαπάνη, πρέπει να καταχωρηθεί στα τηρούμενα φορολογικά βιβλία της επιχείρησης. Η ανωτέρω καταχώρηση μπορεί να διενεργηθεί ως λογιστική εγγραφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού.

4.    Ενόψει των ανωτέρω, το τεκμαρτό ενοίκιο που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση από την εταιρεία σας, η οποία έχει τη νομική μορφή της Ε.Ε. και τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, των ιδιόκτητων ακινήτων της, δύναται να εκπέσει ως δαπάνη της επιχείρησης, εφόσον καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία της. Η καταχώρηση αυτή μπορεί να διενεργηθεί ως λογιστική εγγραφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο