Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2008 ]

1074759/11050/Β0012/17.7.2008 Οι χρηματικές δωρεές των επιχειρήσεων προς το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

(Οι χρηματικές δωρεές των επιχειρήσεων προς το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1074759/11050/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι χρηματικές δωρεές των επιχειρήσεων προς το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δωδέκατου εδαφίου της υποπ. γγ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β. Σ. εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

2.    Το Ν.Σ.Κ. με την αριθ. 140/1972 γνωμοδότηση του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, γνωμοδότησε ότι ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, θεωρούνται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση βασικών κρατικών σκοπών ή τη χρηματοδότηση αυτών και τα οποία λειτουργούν υπό τη μορφή των ειδικών ταμείων (Ν.2723/498/ΠΟΛ.120/1972 εγκύκλιος μας).

3.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, που έχει αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση βασικών κρατικών σκοπών (γεωργική ανάπτυξη της χώρας και την αύξηση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής) ή τη χρηματοδότηση αυτών, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί με τη μορφή ειδικού ταμείου (σχετ. 1037543/10486/Β0012/7-4-2008 έγγραφό μας).

4.    Επίσης, με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της υποπ. γγ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

5.    Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει ότι το Δ.Σ. της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε τη χρηματοδότηση της αναδάσωσης του καμένου δάσους του Ταϋγέτου και της αναδάσωσης τμήματος της καμένης έκτασης του Υμηττού στο Δήμο Χολαργού. Τα ποσά της ανωτέρω δωρεάς θα κατατεθούν στον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών και ειδικά στο φορέα 120 «Ειδικός φορέας Δασών» προκειμένου να διατεθούν στα αρμόδια Δασαρχεία για την υλοποίηση των σχετικών μελετών αναδάσωσης.

6.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι δωρεές χρηματικών ποσών της Τράπεζας για τα ανωτέρω έργα αναδάσωσης προς το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Τράπεζας με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών των δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο